Green Care -pakettimme

GREEN CARE -PAKETIT - LUONNON VOIMAA JA YHTEISIÄ KOKEMUKSIA

Tarjoamiimme Green Care -palveluihin kuuluvat tällä hetkellä viikonloppupaketit perheille voimauttavasta valokuvauksesta, graffitista, hevostoiminnasta sekä luonto- ja eräpalveluista metsä- tai maatilateemalla toteutettuna.

Tarjoamme myös samoja kokonaisuuksia ryhmätapaamisina lapsille ja nuorille 3-6 osallistujan pienryhmätoimintana. Jokainen tapaamiskerta sisältää teeman mukaisen toiminnan lisäksi aina luonnossa olemista ja ateriointia.

Green Care -ryhmätoiminnan tavoitteena on löytää voimavaroja arkeen, keinoja elämänhallintaan sekä myönteisesti vahvistaa osallistujien omaa identiteettiä. Psyykkiseen hyvinvointiin liittyen tehdään ryhmä- ja yksilöharjoituksia, keskustellaan ja pohditaan sekä yhdistellään luonnosta löytyviä voimia arjesta selviytymiseen. Perheille tarkoitetuilla viikonloppuleireillä keskitytään erityisesti vuorovaikutukseen, kommunikointiin sekä omien vahvuuksien löytämiseen, ja etsitään yhdessä keinoja arjen sujuvuuden turvaamiseksi.

Green Care -viikonloppupaketit perheille

Maksimi osallistujamäärä 5-6 henkilöä.

Aika: perjantai iltapäivä (n. klo. 17) – sunnuntai iltapäivä (n. klo. 14).

Majoittuminen Pikku-Mäki -mökissä Pihamäen pihapiirissä.

Toiminta toteutetaan Kontiolahdella Pihamäen ympäristössä.

Viikonloppupaketit perheille

1. ARJEN VOIMAA MEHÄSTÄ -paketti

Arjen voimaa Mehästä –viikonlopun tavoitteena on löytää luonnon kautta voimavaroja ja selviytymiskeinoja arkikäyttöön metsä- ja maatilaympäristöstä. Perheelle luodaan yhdessä onnistumisen kokemuksia ja annetaan hengähdystauko arjen rutiineista tarjoamalla mielekästä ohjattua tekemistä ja rauhoittumista lähellä luontoa. Lisäksi tavoitteena on perheenjäsenten keskinäisen kunnioituksen ja ymmärryksen lisääminen.

Menetelmävastaava: Salla Kettunen

 

2. ARJEN VOIMAA HEPOISTA -paketti

Viikonlopun toiminnallisuus tapahtuu talliympäristössä ja hevosten kanssa. Tavoitteena on auttaa löytämään perheenjäsenten omia ja yhteisiä vahvuuksia, sekä mielenkiinnon kohteita. Toiminta ja tavoitteet ovat lapsilähtöisiä, mutta tarkoituksena on myös antaa vanhemmille näkökulmia ja työkaluja arkeen. Viikonlopun toiminnassa tuodaan esille ja vahvistetaan perheen yhteistä hyvää, löydetään henkilökohtaisia vahvuuksia ja voimavaroja. Toiminnan avulla myös kehitetään itsetuntoa, tuetaan perheenjäsenten osallisuutta omassa perheyhteisössä sekä vahvistetaan ymmärrystä oman toiminnan seurauksista.

Menetelmävastaava: Paula Holopainen

 

3. KATUTAIDETTA LANDELLA! -paketti

Katutaidetta landella! on graffitin keinoin toteutettava itseilmaisua tukeva luomisprosessi. Viikonlopun aikana maali roiskuu maatilalla. Osallistujat tekevät spraymaalein ja tussein teoksen, joka ikuistetaan valokuviksi. Työskentelyvälineenä graffiti tarjoaa kokemuksen siitä, miten lyhyessäkin ajassa pystyy vaikuttamaan näkyvästi omaan ympäristöönsä sekä luomaan itsensä isoksi osaksi sitä. Maalaisilman helliessä, mieltä ammennetaan aiheita teoksiin tästä hetkestä sekä leikitellään ajatuksella miltä tulevaisuuden värikartta voisikaan näyttää.

Luomisprosessi toimii kommunikaation ja ilmaisun välineenä, mutta sillä on myös ihmisen sisäistä maailmaa eheyttävä tehtävä. Kokonaisuudessa harjoitellaan sitoutumista, ryhmäkäyttäytymistä, suunnitelmallisuutta ja ajankäytön hallintaa. Tavoitteena on myös perheenjäsenten ja ryhmän muiden osallistujien keskinäinen kunnioittaminen. Tärkeää on myös herääminen positiivisen näkemiseen itsessään ja muissa sekä näiden tunteiden ilmaiseminen.

Menetelmävastaava: Toni Tarvainen

 

4. ARJEN VOIMAVARAT NÄKYVÄKSI -paketti

Arjen voimavarat näkyväksi -kokonaisuus auttaa löytämään omia voimavaroja arjesta valokuvauksen avulla. Tavoitteena on pysähtymisen ja orientoitumisen avulla tuoda näkyväksi ne pienetkin arjen valonpilkahdukset, jotka helposti jäävät huomioimatta. Työskentelyssä keskitytään hyvän näkemiseen ja sen tunnistamiseen. Mikä tuottaa minulle iloa? Mikä tuntuu hyvälle? Mikä näyttää tai kuulostaa hyvälle ja mistä saan voimaa? Ryhmäläisiltä saadaan vertaistukea ja uusia näkökulmia omiin ajatuksiin. Ohjaajana toimii voimauttavan valokuvauksen menetelmään koulutettu ohjaaja. Kokonaisuudesta otetaan kuvia ja saatetaan niitä lopputuotteeksi, joka ankkuroi kuvat ja koko prosessin oman arjen voimavaraksi.

Menetelmävastaava: Henna Keto

 

Green Care -ryhmätapaamiset lapsille / nuorille

Pienryhmätoimintaa, jossa ryhmäkoko 3-6 henkilöä.

Toteutetaan viikottaisina tapaamisina, n. 2-3h:n mittaisina sessioina n. 5 viikon ajan.

Toiminta toteutetaan Kontiolahdella Pihamäen ympäristössä.

Ryhmätapaamispakettimme

1. HEVOSTOIMINNAN paketit

Hevostoiminnan ryhmäpaketit toteutetaan Pihamäen talliympäristössä koulutetuilla hevosilla ja osaavan ohjaajan avustuksella. Jokaisella tapaamiskerralla on ennalta määritellyt aiheet ja toiminnat. Tässä menetelmässä ne käsittävät mm. hevosen elinympäristöön ja tallissa liikkumiseen tutustumista, hevosen hoitamisen ja hyvinvoinnin opettelua sekä erilaisia liikuntamuotoja hevosten kanssa. Tapaamiskerroilla toimintaa valokuvataan, joista sitten valitaan ryhmäläiselle mieluisimmat kuvat muistoksi. Hevostoiminnan tavoitteena onkin antaa onnistumisen kokemuksia, kehittää itsetuntoa ja antaa mahdollisuus poistua perusarjesta. Toiminta antaa nuorelle itselleen keinoja ja voimavaroja arkeen sekä auttaa ymmärtämään ympäristöään ja itseään sen toimijana paremmin.
 

Hevostoiminnan paketteja on useampia osallistujien taitotason mukaan.

Heinähatut ja ruohonrouskuttajat
Keskitytään perusasioihin ja tutkitaan hevosta eläimenä, sen hoitamista ja elinympäristöä sekä kokeillaan ajamista ja ratsastamista.

Kommunikaatio - ymmärrämmekö toisiamme?
Syvennymme tutkimaan hevosta eläimenä, sen laumakäyttäytymistä, pakoeläimen reagointia ja eleitä. Pohdimme ihmisen ja hevosen eroavaisuuksia ja samankaltaisuuksia ja harjoittelemme motivointia ja palkitsemista erilaisissa ympäristöissä. Toiminta voidaan valita teemaltaan yhteneväksi esimerkiksi ajamisen, ratsastuksen, agilityn tai maastakäsittelyn ympärille.

Sallitaan tunteet - hallitaan käytös
Tässä paketissa keskitymme tunnekäyttäytymisen tutkimiseen ja sen vaikutukseen hevoseen. Harjoitellaan tunteiden tunnistamista ja niiden nimeämistä ja pyritään ottamaan vastuuta omasta toiminnasta. Toiminta voidaan valita teemaltaan yhteneväksi esimerkiksi ajamisen, ratsastuksen, agilityn tai maastakäsittelyn ympärille.

Menetelmävastaava: Paula Holopainen
 

2. LUONTO- JA ERÄTOIMINNAN paketit

Luonto- ja erätoiminnan ryhmätapaamiset sisältävät metsässä ja maaseudulla tapahtuvaa kuntouttavaa tekemistä. Liikunnallisen luontoretkeilyn, luontoon tutustumisen ja maaseudun puuhien, kuten maaseudun eläinten hoitamisen, ohella tehdään yhteishenkeä ja itsetuntoa sekä arjenhallintataitoja kehittäviä harjoitteita. Tavoitteena on löytää luonnon kautta voimavaroja ja selviytymiskeinoja arkikäyttöön. Ryhmäläisille luodaan yhdessä onnistumisen kokemuksia ja annetaan hengähdystauko arjen rutiineista tarjoamalla mielekästä ohjattua tekemistä ja rauhoittumista lähellä luontoa. Luonto- ja erätoiminnan paketit on teemoitettu vuodenaikojen mukaan, minkä lisäksi jokaisen ryhmän sisältö räätälöidään ryhmäkohtaisesti ikä- ja taitotason mukaan.

Kevät - uuden alku
Keväällä luonto herää uuteen aikaan. Ryhmässä tutustutaan esimerkiksi lintujen kevätmuuttoon ja villiyrtteihin, sekä tehdään taimi-istutuksia. Maatilan eläimet päästetään ensimmäisiä kertoja ulos ja tutustumme niiden hoitamiseen.

Rakkaudesta kesään
Kesän aikana ryhmäläiset pääsevät perehtymään maaseudun eläinten elinympäristöön ja hoitamiseen. Tutustumme metsäluontoon, käymme retkeilemässä järvellä tai laavulla sekä harjoittelemme monipuolisesti erilaisia erätaitoja, kuten nuotion tekemistä.

Syksyn satoa
Syksyn aikana ruska on kauneimmillaan ja satoa kerätään viljelyksiltä ja metsästä. Ryhmässä tehdään metsäretkiä luonnon antimia keräten sekä harjoitellaan ensiapu- ja erätaitoja.

Talviunilla
Talvella luonto rauhoittuu lepoon. Ryhmässä opetellaan esimerkiksi lintujen talviruokintaa, tutustutaan talviseen järveen ja pilkkimiseen ja kokeillaan lumikenkäilyä.

Menetelmävastaava: Salla Kettunen
 

3. VOIMAUTTAVA VALOKUVAUS -paketit

Voimauttavan valokuvauksen menetelmää toteutetaan sekä yksilö- että ryhmätyöskentelynä. Ryhmäläisiltä saadaan vertaistukea ja uusia näkökulmia omiin ajatuksiin, yksilötyöskentelyssä keskitytään omien vahvuuksien ja ilon aiheiden löytämiseen omasta elämästä. Ohjaajana toimii voimauttavan valokuvauksen menetelmään koulutettu ohjaaja. Kokonaisuudesta otetaan kuvia ja saatetaan niitä lopputuotteeksi, joka ankkuroi sen voimavarat osaksi omaa arkea.

Menetelmävastaava: Henna Keto

Tässä mie oon
Tässä mie oon -työskentelyn avulla tuodaan näkyväksi ja vahvistetaan itsestä löytyvää hyvää, jotain ominaisuutta tai voimavaraa. Asioita voidaan lähteä katsomaan toisessa valossa, itselle armollisemmalla tavalla. Valokuvauksen avulla voidaan tukea ja vahvistaa itsetuntoa. Työskentely lähtee asiakkaan tarpeesta. Tässä mie oon- paketti toteutetaan yksilötyöskentelynä.

Kuvallinen elämänkaari
Kuvallinen elämänkaari -työskentely rakentuu asiakkaan elämänkerralliseen katsontaan, jossa päästään katsomaan elämän eri vaiheita jo olemassa olevien kuvien kautta. Kuvat auttavat jäsentämään omaa elämää ja siihen vaikuttavia seikkoja. Kuvallista elämänkaari -työskentelyä voidaan tehdä yhdessä nuoren kanssa, mutta mielellään mukaan otetaan myös vanhempi tai huoltaja, joka on ollut nuoren elämässä mukana ja osaa aukaista kuvien takana olevia asioita. Kuvallinen elämänkaari -työskentelyä voidaan käyttää myös perhetyön tukena.

Arjen voimavarat näkyväksi
Arjen voimavarat näkyväksi -kokonaisuus toteutetaan pienryhmätoimintana. Tämä kokonaisuus auttaa löytämään omia voimavaroja arjesta valokuvauksen avulla. Tavoitteena pysähtymisellä ja orientoitumisella on tuoda näkyväksi ne pienetkin arjen valonpilkahdukset, jotka helposti jäävät huomioimatta. Työskentelyssä keskitytään hyvän näkemiseen ja sen tunnistamiseen. Mikä tuottaa minulle iloa? Mikä tuntuu hyvälle? Mikä näyttää tai kuulostaa hyvälle ja mistä saan voimaa?
 

4. GRAFFITI –paketti

Katutaidetta Landella!

Katutaidetta landella! -tapaamispaketissa sitoudutaan luomisprosessiin, jonka lopputyö on levylle tehty teos, jonka taiteilija sijoittaa osaksi maaseutumaisemaa. Maatilalla maalatessa opetellaan myös katsomaan asioita eri näkökulmista. Näkökulmaa löytyy niin omasta, kissan, vuohen, hevosen kuin jonkun toisen ihmisen tai perheenjäsenen näkökulmasta. Maalin suihkutessa eletään hetkessä. Teos ja taiteilija ikuistetaan valokuvalle. Maalaismaisema luo toimivan ympäristön ajatusten tuulettamiseen ja itsensä eheyttämiseen, jossa on mahdollisuus käsitellä kokemuksia ja tunteita katutaiteen keinoin. Luomisprosessi toimii kommunikaation ja ilmaisun välineenä, mutta sillä on myös ihmisen sisäistä maailmaa eheyttävä tehtävä. Kokonaisuudessa harjoitellaan sitoutumista, ryhmäkäyttäytymistä, suunnitelmallisuutta ja ajankäytön hallintaa.

Menetelmävastaava: Toni Tarvainen

Aktiivista tekemistä lähellä luotoa

Pihamäki sijaitsee luonnonkauniilla paikalla Romolla Kontiolahdella. Pihamäen lapset ja nuoret pääsevät osaksi maatilaympäristön touhukasta puuhastelua, jossa arjen rutiinit ja vuodenaikojen vaihtelun tuoma tekeminen rytmittävät elämistä.

Pihamäen tilalla on monenlaisia kotielämiä aina hevosista koiriin ja kissoihin ja nuoret pääsevät mukaan näiden hoitamiseen ja voivat harrastaa aktiivisesti eläinten kanssa yhdessä.

Rauhoittavan luonnon ympäröimänä Pihamäessä voi viettää aktiivista arkea, jossa on jokaiselle omanlaistaan tekemistä. Tämä auttaa nuoria paitsi opettelemaan itsenäisyyteen tähtääviä toiminnallisia taitoja, myös tukee nuoren itsetuntoa, sitoutumista, vastuunkantoa ja minäkuvan kehittymistä.